giá trị nhập khẩu

Xuất khẩu rau, quả ước đạt 1,38 tỷ USD

Xuất khẩu rau, quả ước đạt 1,38 tỷ USD

VTV.vn - Giá trị xuất khẩu rau, quả tháng 5 của nước ta ước đạt 344 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu rau, quả trong 5 tháng đầu năm ước đạt 1,38 tỷ USD.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive