TV& VIDEO

giá trị nhập khẩu

Loạn thị trường thuốc bảo vệ thực vật

Loạn thị trường thuốc bảo vệ thực vật

VTV.vn - Loạn thuốc bảo vệ thực vật - nhiều người đã gọi như thế trước thực tế gia tăng nhanh về chủng loại cũng như lượng thuốc bảo vệ thực vật bày bán ở ngay các vùng sản xuất.