giá trị tài sản

Quỹ bảo lãnh tín dụng TP.HCM hoạt động không hiệu quả

Quỹ bảo lãnh tín dụng TP.HCM hoạt động không hiệu quả

VTV.vn - Trong số hàng nghìn doanh nghiệp đang hoạt động tại TP.HCM, chỉ có 59 doanh nghiệp với 120 hợp đồng bảo lãnh ngân hàng được ký kết.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive