TV& VIDEO

giá trị thực tế

Vụ sai phạm của 8 lãnh đạo lương "khủng": Đâu là bản chất?

Vụ sai phạm của 8 lãnh đạo lương "khủng": Đâu là bản chất?

 Việc lãnh đạo TP.HCM chủ động thanh tra, công bố và xử lý nhanh đối với sai phạm của các công ty công ích vừa qua được nhân dân đồng tình. Tuy nhiên sự việc vẫn chưa dừng tại đây, khi dư luận đặt câu hỏi: đâu là bản chất?