giá trị trung bình

Nguy cơ từ sự hồn nhiên của người dùng Facebook

Nguy cơ từ sự hồn nhiên của người dùng Facebook

Nhiều người đang vô tư khoe thông tin cá nhân như ảnh, địa chỉ nhà, tài sản có giá trị và cả những kế hoạch đi chơi lên mạng xã hội mà không để ý đến các nguy cơ rình rập.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive