TV& VIDEO

gia trưởng

DV Lê Phương đôi khi "mắt nhắm mắt mở" với Quách Ngọc Ngoan

DV Lê Phương đôi khi "mắt nhắm mắt mở" với Quách Ngọc Ngoan

“Anh Ngoan là một ẩn số kỳ cục, khó hiểu nên đôi khi mình phải mắt nhắm mắt mở” – diễn viên Lê Phương nói về đấng lang quân, diễn viên Quách Ngọc Ngoan.