TV& VIDEO

Giá viện phí

50 bệnh viện tăng giá dịch vụ với bệnh nhân không có BHYT

50 bệnh viện tăng giá dịch vụ với bệnh nhân không có BHYT

VTV.vn - Khi áp dụng thông tư mới, giá khám bệnh của hơn 1.900 dịch vụ y tế với người không có thẻ BHYT sẽ tăng trung bình khoảng 50%.