TV& VIDEO

Giá xăng tiếp tục tăng

Xăng tiếp tục tăng giá thêm 243 đồng/lít

Xăng tiếp tục tăng giá thêm 243 đồng/lít

VTV.vn - Giá xăng RON 92 tăng 243 đồng/lít, giá xăng E5 tăng 239 đồng/lít và các loại dầu tăng từ 192 – 290 đồng/lít.