TV& VIDEO

giá xăng Việt Nam

Giá xăng dầu điều chỉnh có thể được công bố hôm nay (19/10)

Giá xăng dầu điều chỉnh có thể được công bố hôm nay (19/10)

VTV.vn -Theo chu kỳ 15 ngày điều chỉnh giá xăng dầu, ngày 18/10 là thời điểm công bố giá xăng dầu cơ sở. Nhưng do là ngày nghỉ nên giá xăng dầu có thể được công bố hôm nay (19/10).