giải ba

Nhìn lại hình ảnh trong Sao Mai Điểm hẹn - Liveshow 6

Nhìn lại hình ảnh trong Sao Mai Điểm hẹn - Liveshow 6

Sau Phạm Thị Hà My, “chàng lãng tử” Trần Ngọc Vũ là thí sinh tiếp theo phải dừng bước trong Sao Mai  Điểm hẹn mùa thứ 6.