TV& VIDEO

giải báo chí về tài nguyên và môi trường

VTV đạt giải A báo chí về tài nguyên và môi trường

VTV đạt giải A báo chí về tài nguyên và môi trường

VTV.vn - Giải A loại hình truyền hình đã được trao cho tác phẩm "Việt Nam tham dự Hội nghị COP 21" do Ban Thời sự - Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện.