TV& VIDEO

giải bơi các nhóm tuổi Đông Nam Á

Việt Nam về nhì tại giải bơi vô địch các nhóm tuổi Đông Nam Á

Việt Nam về nhì tại giải bơi vô địch các nhóm tuổi Đông Nam Á

VTV.vn - Giải bơi vô địch các nhóm tuổi Đông Nam Á đã kết thúc với vị trí thứ hai thuộc về đoàn chủ nhà Việt Nam.