TV& VIDEO

Giai đoạn đầu tiên

Tòa án tối cao Venezuela tuyên bố Quốc hội "không có hiệu lực"

Tòa án tối cao Venezuela tuyên bố Quốc hội "không có hiệu lực"

VTV.vn - Tòa án tối cao Venezuela tuyên bố Quốc hội "không có hiệu lực"