TV& VIDEO

giai đoạn hội nhập

Đà Nẵng: Tập trung vào 17 vấn đề tại diễn đàn công tác phụ nữ

Đà Nẵng: Tập trung vào 17 vấn đề tại diễn đàn công tác phụ nữ

VTV.vn - Diễn đàn đối thoại "Công tác phụ nữ và vai trò của phụ nữ đối với sự phát triển của TP Đà Nẵng" đã tập trung vào 17 vấn đề trong số hơn 100 ý kiến đề xuất.