TV& VIDEO

giai đoạn sản xuất

HTC đang sản xuất máy tính bảng Windows 8?

HTC đang sản xuất máy tính bảng Windows 8?

 Theo công ty phân tích thị trường NPD DisplaySearch, HTC đang phát triển thiết bị máy tính bảng sử dụng nền tảng Windows 8 của Microsoft.