Giải đua thuyền truyền thống tỉnh Quảng Bình mở rộng