TV& VIDEO

Giải Golf mở rộng

Kết nối người Việt tại châu Âu qua Giải Golf mở rộng

Kết nối người Việt tại châu Âu qua Giải Golf mở rộng

VTV.vn - Nhằm kết nối người Việt tại Đức và châu Âu, cộng đồng người Việt tại Leipzig đã tổ chức Giải Golf mở rộng dành cho bà con người Việt đang sinh sống tại châu Âu.