TV& VIDEO

giải ngân gói 30.000 tỉ

Đồng ý giải ngân gói hỗ trợ nhà ở 30.000 tỷ đồng

Đồng ý giải ngân gói hỗ trợ nhà ở 30.000 tỷ đồng

VTV.vn - Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về nguyên tắc với đề nghị của NHNN về việc tiếp tục giải ngân gói hỗ trợ nhà ở 30.000 tỷ đồng với lãi suất 5%/năm.