TV& VIDEO

giai nhân

“Giai nhân một thời” - Lưu Lan Hương: Đánh thức lời hẹn ước...

“Giai nhân một thời” - Lưu Lan Hương: Đánh thức lời hẹn ước...

. Sau những vai diễn đầu đời hết sức thành công, bẵng đi một thời gian, “giai nhân một thời” của sân khấu phía Bắc - Lưu Lan Hương đã vắng bóng cả trên sân khấu lẫn màn ảnh.