TV& VIDEO

giải pháp căn cơ

'Mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2016 ở mức 6,7% là khả thi'

'Mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2016 ở mức 6,7% là khả thi'

VTV.vn - Theo đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Bá Thuyền, mục tiêu tăng trưởng GDP ở mức 6,7% - mức cao nhất từ năm 2008 – là hoàn toàn khả thi.