TV& VIDEO

giải pháp chống hạn

Người dân Tây Nguyên chống hạn hiệu quả bằng nhiều giải pháp

Người dân Tây Nguyên chống hạn hiệu quả bằng nhiều giải pháp

VTV.vn - Hiện nay, nhiều nông dân các tỉnh Tây Nguyên đang áp dụng nhiều giải pháp chống hạn hiệu quả như chuyển đổi cơ cầu cây trồng, điều chỉnh lịch sản xuất,…