TV& VIDEO

chữa cháy

Tiến hành tổng kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy tại các địa phương

Tiến hành tổng kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy tại các địa phương

VTV.vn - Các địa phương sẽ sớm tiến hành tổng kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy để có giải pháp khắc phục yếu kém trong lĩnh vực này.