TV& VIDEO

giải pháp tháo gỡ

Khánh Hòa: Tháo gỡ vướng mắc hỗ trợ tín dụng tái sản xuất sau bão

Khánh Hòa: Tháo gỡ vướng mắc hỗ trợ tín dụng tái sản xuất sau bão

VTV.vn - Ngân hàng Nhà nước có buổi làm việc với tỉnh Khánh Hòa nhằm kịp thời tháo gỡ, tìm biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục cho các doanh nghiệp thiệt hại do bão