TV& VIDEO

giải pháp thông minh

Công bố lộ trình TP.HCM trở thành đô thị thông minh

Công bố lộ trình TP.HCM trở thành đô thị thông minh

Nội dung và tiến trình thực hiện đề án xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh đã được công bố vào chiều 26/11, dưới sự chủ trì của Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân.