giải pháp thông minh

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh các "giải pháp thông minh" ngành y tế

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh các "giải pháp thông minh" ngành y tế

VTV.vn - Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng có 3 bài toán cấp thiết cần làm nhanh là Bệnh viện thông minh, Chăm sóc sức khỏe thông minh, Quản trị hệ thống y tế thông minh.