TV& VIDEO

giải pháp tiết kiệm chi

Cấp thiết quản lý chặt đầu tư công, đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội

Cấp thiết quản lý chặt đầu tư công, đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội

VTV.vn - Cần có giải pháp tiết kiệm chi, quản lý chặt chẽ đầu tư công và tài sản công nhằm tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển và đáp ứng hạ tầng cho tăng trưởng kinh tế.