giải quyết dứt điểm bến bãi trái phép

Giao diện thử nghiệm VTVLive