TV& VIDEO

giải tán

Brazil: Hàng nghìn công nhân xuống đường biểu tình mùa World Cup

Brazil: Hàng nghìn công nhân xuống đường biểu tình mùa World Cup

Bất chấp không khí lễ hội đang bao trùm khắp Brazil, hàng nghìn công nhân vô gia cư ở nước này vẫn tiếp tục xuống đường biểu tình tại Sao Paulo.