TV& VIDEO

giải thưởng Cống hiến

Khắc Hưng: "Được đề cử Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến 2017 là một dấu mốc quan trọng"

Khắc Hưng: "Được đề cử Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến 2017 là một dấu mốc quan trọng"

VTV.vn - Dù còn rất trẻ nhưng nhạc sĩ, nhà sản xuất Khắc Hưng đã có 3 đề cử ở các hạng mục nhà sản xuất của năm, nhạc sĩ của năm và bài hát của năm.