TV& VIDEO

Giải thưởng du lịch

Việt Nam 3 năm liên tiếp nhận giải thưởng du lịch thế giới

Việt Nam 3 năm liên tiếp nhận giải thưởng du lịch thế giới

VTV.vn - Giải thưởng Du lịch Thế giới 2016, Hạng mục Khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất đã được trao cho Khu nghỉ dưỡng Inter-Continental Danang Sun-Peninsula Resort của Việt Nam.