TV& VIDEO

giải thưởng Võ Trường Toản

Đà Nẵng lần đầu tiên vinh danh 20 giáo viên xuất sắc

Đà Nẵng lần đầu tiên vinh danh 20 giáo viên xuất sắc

VTV.vn - Lần đầu tiên thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức giải thưởng Võ Trường Toản dành cho giáo viên tại địa phương.