TV& VIDEO

giải tỏa trại tị nạn

Giải tỏa trại tị nạn bất hợp pháp lớn nhất Hy Lạp

Giải tỏa trại tị nạn bất hợp pháp lớn nhất Hy Lạp

VTV.vn - Hy Lạp ngày 24/5 đã bắt đầu dỡ bỏ khu lều trại tại cửa khẩu Idomeni, phía Bắc Hy Lạp, gần biên giới Macedonia.