TV& VIDEO

giải trừ

Khai mạc Hội nghị hạt nhân 5 nước tại Trung Quốc

Khai mạc Hội nghị hạt nhân 5 nước tại Trung Quốc

Hội nghị 5 nước hạt nhân (gồm Trung Quốc, Pháp, Nga, Anh và Mỹ) đã khai mạc tại thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc.