TV& VIDEO

giám đốc Tiếp thị

Intel không đóng cửa công ty tại Việt Nam, chỉ là tái cơ cấu

Intel không đóng cửa công ty tại Việt Nam, chỉ là tái cơ cấu

VTV.vn - Thông tin công ty Intel Việt Nam chuyên về các sản phẩm máy vi tính sẽ đóng cửa và đang hoàn tất thủ tục chấm dứt hoạt động tại Việt Nam là hoàn toàn không chính xác.