TV& VIDEO

giảm giá sữa

Hai doanh nghiệp giảm giá sữa từ 3-10%

Hai doanh nghiệp giảm giá sữa từ 3-10%

VTV.vn - Hiện nay, hai doanh nghiệp đăng ký giảm giá sữa với Bộ Công Thương là Công ty sữa Cô gái Hà Lan và Công ty cổ phần Sóng Thần Hà Nội.