TV& VIDEO

giảm giá USD

Hàng loạt ngân hàng giảm giá USD

Hàng loạt ngân hàng giảm giá USD

VTV.vn - Đầu giờ chiều 4/12, hàng loạt ngân hàng đã giảm giá mạnh đồng USD so với buổi sáng. Giá bán đã lùi về mức 22.500 đồng/USD.