TV& VIDEO

giảm nhẹ rủi ro

UNICEF hỗ trợ dự án giảm nhẹ rủi ro thiên tai

UNICEF hỗ trợ dự án giảm nhẹ rủi ro thiên tai

VTV.vn - Việt Nam và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp quốc (UNICEF) sẽ tiếp tục hợp tác trong việc giảm nhẹ tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu đối với trẻ em.