giảm nhẹ

CPI tháng 4 tại TP.HCM tiếp tục giảm 0,04%

CPI tháng 4 tại TP.HCM tiếp tục giảm 0,04%

Theo Cục Thống kê TP.HCM, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 trên địa bàn thành phố tiếp tục giảm nhẹ 0,04% so với tháng trước, nhưng tăng so với cùng kỳ năm 2013.