giảm nhịp độ nhận người tị nạn

Giao diện thử nghiệm VTVLive