TV& VIDEO

giảm quá tải

TP.HCM: Hiệu quả từ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ngoài giờ

TP.HCM: Hiệu quả từ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ngoài giờ

VTV.vn - Đề án khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ngoài giờ hành chính ở TP.HCM bước đầu đã phát huy ý nghĩa và hiệu quả thiết thực.