TV& VIDEO

giám sát ngân hàng

Tổ chức tín dụng phải xây dựng kế hoạch cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu

Tổ chức tín dụng phải xây dựng kế hoạch cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu

VTV.vn - Đây là một trong những chỉ đạo chính của Thống đốc NHNN tại Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu diễn ra sáng 21/7 tại Hà Nội.