TV& VIDEO

giám sát tài chính

Giám sát tài chính Tổng Công ty Lương thực miền Nam

Giám sát tài chính Tổng Công ty Lương thực miền Nam

VTV.vn - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa có ý kiến về việc giám sát tài chính quý IV và cả năm 2016 của Công ty mẹ - Tổng Công ty Lương thực miền Nam.