TV& VIDEO

giám sát virus Zika

Khánh Hòa nỗ lực phòng chống dịch Zika tại các địa bàn du lịch

Khánh Hòa nỗ lực phòng chống dịch Zika tại các địa bàn du lịch

VTV.vn - Tỉnh Khánh Hòa hiện đang dốc toàn lực tăng cường giám sát, phòng chống dịch Zika tại các địa bàn du lịch.