TV& VIDEO

giám sát xả thải của Formosa

Tăng cường giám sát xả thải của Formosa

Tăng cường giám sát xả thải của Formosa

VTV.vn - Hàng loạt các biện pháp nhằm kiểm soát việc xả thải của Formosa ra môi trường đã được triển khai.