TV& VIDEO

gián đoạn Internet

Người dân bức xúc do VNPT chậm khắc phục sự cố đứt mạng Internet

Người dân bức xúc do VNPT chậm khắc phục sự cố đứt mạng Internet

VTV.vn - Với sự cố đứt mạng Internet do VNPT cung cấp, người dân rất bức xúc vì việc xử lý chậm cũng như cách giải thích rất không rõ ràng của bộ phận có trách nhiệm của VNPT.