TV& VIDEO

giàn khoan dầu khí

Triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó bão số 16

Triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó bão số 16

VTV.vn - Các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan tập trung quyết liệt thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách chủ động ứng phó với bão số 16.