giàn khoan dầu khí

Thêm 41 giàn khoan dầu khí ở Mỹ ngừng hoạt động

Thêm 41 giàn khoan dầu khí ở Mỹ ngừng hoạt động

VTV.vn - Số lượng giàn khoan dầu khí ở Mỹ vẫn tiếp tục giảm 41 giàn khoan - mức thấp nhất trong 4 năm qua.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive