TV& VIDEO

gian lận phí

Chính phủ yêu cầu xử lý lạm thu, gian lận phí BOT

Chính phủ yêu cầu xử lý lạm thu, gian lận phí BOT

VTV.vn - Chính phủ yêu cầu Bộ GTVT phối hợp với Bộ Tài chính kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý nghiêm vi phạm việc lạm thu, gian lận phí BOT.