gian lận phí

Chính phủ yêu cầu xử lý lạm thu, gian lận phí BOT

Chính phủ yêu cầu xử lý lạm thu, gian lận phí BOT

VTV.vn - Chính phủ yêu cầu Bộ GTVT phối hợp với Bộ Tài chính kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý nghiêm vi phạm việc lạm thu, gian lận phí BOT.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive