TV& VIDEO

Giảng Võ

Chung cư cũ Hà Nội: Chỉ 14/982 dự án được cải tạo

Chung cư cũ Hà Nội: Chỉ 14/982 dự án được cải tạo

Trong 10 năm qua, Hà Nội mới thực hiện cải tạo được 14 chung cư cũ xuống cấp trên tổng số 982 dự án cần tải tạo.