TV& VIDEO

giao dịch ký quỹ

"Miếng bánh" thị phần của CTCK nhỏ ngày càng ít?

"Miếng bánh" thị phần của CTCK nhỏ ngày càng ít?

VTV.vn - Dự thảo Thông tư cho phép nhà đầu tư được mua bán T+0 quy định điều kiện công ty chứng khoán có vốn điều lệ trên 800 tỷ đồng mới đủ điều kiện triển khai dịch vụ này.