TV& VIDEO

giáo dục kỹ năng sống

Nhân rộng mô hình "Vườn rau sạch của em"

Nhân rộng mô hình "Vườn rau sạch của em"

VTV.vn -Liên đội trường Trung học cơ sở Trần Phú, thành phố Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã thực hiện thành công mô hình "Vườn rau sạch của em".