giáo dục kỹ năng sống

Chuẩn bị Liên hoan đại biểu làng trẻ em SOS Việt Nam

Chuẩn bị Liên hoan đại biểu làng trẻ em SOS Việt Nam

VTV.vn - Liên hoan đại biểu làng trẻ em SOS Việt Nam lần thứ VIII năm 2018 sẽ diễn ra tại TP. Nha Trang từ ngày 18 đến 23/6.