TV& VIDEO

giáo dục quốc dân

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT: Đề án mới giáo dục Việt Nam theo hướng tương thích với chuẩn quốc tế

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT: Đề án mới giáo dục Việt Nam theo hướng tương thích với chuẩn quốc tế

VTV.vn - Theo Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển, Đề án hoàn thiện cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân được xây dựng tương thích với các hệ thống giáo dục trên thế giới.