TV& VIDEO

Giáo dục Singapore

Singapore - quốc gia có nhiều học sinh thông minh nhất thế giới

Singapore - quốc gia có nhiều học sinh thông minh nhất thế giới

VTV.vn - Đây là kết quả vừa được công bố trong Bảng xếp hạng giáo dục của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD).